Fetih Mühendislik

Isparta (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

Isparta (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi sözleşmesi firmamızca 09/11/2018 tarihinde imzalandı. İller Bankası A.Ş. Proje Daire Başkanlığı'ca yürütülecek proje ile Isparta Belediyesinin mevcut arıtma tesisinin rehabilitasyonu sağlanacak ve 3. Kademe tesis projeleri hazırlanacak. Ayrıca uzun vadede hizmet verecek ilave üniteler projelendirilecektir.


16.11.2018