Fetih Mühendislik

İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

   Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte arıtma alanında da bir çok yenilikler yaşanmaktadır. Kirletici unsurların giderek arttığı dünyamızda içmesuyunun ekonomik ve verimli bir şekilde arıtılarak tüketime verilmesi gerekmektedir. Arıtma tesislerinin uzun vadede ekonomik şekilde hizmet edebilecek kriterlere göre projelendirilmesi gerektirmektedir.
   İçmesuyu arıtma tesisi projeleri hazırlanırken yapılan çalışmaların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.
 • Ön etüt çalışması yapılması ve mevcut durum tespiti
 • İçmesuyu kalitesinin belirlenmesine yönelik çalışmalar
 • Arıtma tipinin belirlenmesi
 • Gerekli ünitelerin belirlenmesi
 • Arıtma tesisi yerinde araştırma çukuru açılması veya sondaj yapılması
 • Arıtma tipine uygun teknolojilerin araştırılması
 • Proses hesaplarının yapılması
 • Genel projelerin hazırlanması
 • Mimari ve Mekanik Projelerin hazırlanması
 • Betonarme ve elektrik projelerinin hazırlanması
 • Metraj ve keşiflerin hazırlanması
REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ