Fetih Mühendislik

İçmesuyu İsale Hattı Projeleri

   İçmesuyu tüketiminin her geçen gün arttığı dünyamızda farklı su kaynaklarının araştırılması , su israfının önlenmesi giderek önem kazanmaktadır. Yerleşimlere suyun ekonomik bir şekilde iletilmesi , iyi bir araştırma ve etüt çalışması gerektirmektedir.
   İçmesuyu isale hattı projeleri hazırlanırken yapılan çalışmaların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.
 • Ön etüt çalışması yapılması ve mevcut durum tespiti
 • İçmesuyu kaynakları hakkında önceden yapılan araştırmaların elde edilmesi
 • Uygun ve ekonomik güzergahın belirlenmesi
 • Belirlenen güzergah boyunca harita ve aplikasyon çalışmalarının yapılması
 • Güzergah boyunca araştırma çukuru açılması veya sondaj yapılması
 • Ekonomik boru çapının belirlenmesi
 • İsale hattının profilinin çıkarılması
 • Gerekli sanat yapılarının belirlenmesi
 • Hidrolik hesaplar yapılarak şematik profilin çizilmesi
 • Sanat yapılarının projelerinin hazırlanması
 • Metraj ve keşiflerin hazırlanması
REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ.