Fetih Mühendislik

İçmesuyu Şebeke Projeleri

   İçmesuyu şebekelerinde en önemli sıkıntıyı kaçaklar oluşturmaktadır. Bazı yerleşimlerde %60 – 70’lere varan su kaçakları yaşanmaktadır. Bu nedenle şebekelerin su kaçaklarını minimize edecek şekilde modellenmesi gerekmektedir. Uygun depo yerinin belirlenmesi , şebekede kontrolün kolay şekilde sağlanabilmesi , kaçakların kolayca tespit edilebilmesi  , yerleşimlerde uzun vadede su problemlerinin yaşanmaması için önem arz etmektedir .
   İçmesuyu şebeke projeleri hazırlanırken yapılan çalışmaların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.
 • Ön etüt çalışması yapılması ve mevcut durum tespiti
 • Yeni depo gereksiniminin belirlenmesi
 • Depo ve şebekenin çeşitli yerlerinde araştırma çukuru açılması veya sondaj yapılması
 • Şebeke Anaboru güzergahlarının belirlenmesi
 • Anaboru güzergahı boyunca harita ve aplikasyon çalışmalarının yapılması
 • Şebeke kat ayrımlarının yapılarak basınç zonlarının belirlenmesi
 • Şebekede günlük , saatlik su tüketimin belirlenmesi
 • En olumsuz şartlarda dahi içmesuyu sisteminin ihtiyaca cevap verebilmesi için çeşitli senaryolar üretilmesi
 • Hidrolik hesaplar yapılması
 • Sanat yapılarının projelerinin hazırlanması
 • Metraj ve keşiflerin hazırlanması
REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ.