Fetih Mühendislik

Kanalizasyon Şebeke Projeleri

   Şehircilikte en önemli unsurlardan bir tanesi de kanalizasyon şebekesidir. Şehirlerdeki atıksuyun toplanarak yerleşimden uzaklaştırılması için uzun vadede ihtiyacı karşılayacak sistemi planlamak , iyi bir araştırma ve etüt çalışması gerektirmektedir.
   Kanalizasyon şebeke projeleri hazırlanırken yapılan çalışmaların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.
  • Ön etüt çalışması yapılması ve mevcut durum tespiti
  • Alıcı ortamın tespiti
  • Arıtma tesisi yerinin araştırılması , deşarj durumunun belirlenmesi
  • Toplayıcı ve kollektör güzergahlarının belirlenmesi
  • Harita ve aplikasyon çalışmalarının yapılması
  • Şebekenin çeşitli yerlerinde araştırma çukuru açılması veya sondaj yapılması
  • Hidrolik hesaplar yapılması
  • Sanat yapılarının projelerinin hazırlanması
  • Metraj ve keşiflerin hazırlanması
REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ.