Fetih Mühendislik

Kanalizasyon Projeleri

# Projesi Yapılan Yerleşim Yeri İş Yapılan Kurum Proje Yılı Şebeke Uzunluğu (m) Resim
Dosya
1 Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Çıkış Sularının Boğazköy Barajı Mansabına Derivasyonu Projesi DSİ Genel Müdürlüğü 2022